Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-13

Tyska: Tysk grammatik (GTY2SU)

H3F5G (HT23, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Didon, S., Klingemann, U., & Magnusson, G. (2014). Den tyska grammatiken (senaste upplagan). Bonniers.
  Bok / Antologi
 • Jin, F., & Voss, U. (2017). Grammatik aktiv B2-C1 - Üben, Hören, Sprechen (1 uppl.). Cornelsen. ISBN: 9783060214822
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Didon, S., Klingemann, U., & Magnusson, G. (1999). Den tyska grammatiken. Övningsbok med facit Stockholm: Bonniers.
  Bok / Antologi
 • Florby, G., & Fält, E. (2004). Grammatiskt ABC Scripta.
  Bok / Antologi
 • Freund, F., & Sundqvist, B. (1993). Tysk grammatik Stockholm: Natur & Kultur.
  Bok / Antologi
 • Hering, A., Matussek, M., & Perlmann-Balme, M. (2009). Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Niveau B1 bis C1 Hueber.
  Bok / Antologi