Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-10-06

Husbyggnadsprojekt III - Byggkonstruktionsprojekt (GBY2V7)

H3F53 (HT23, 50%, Blandad, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.