Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-12

Politiska idéer (GSK2PM)

H3F4D (HT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Malnes, R. & Midgaard, K. (2006). Politiska idéernas historia. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144037791
  Bok / Antologi
 • Marx, K. & Engels, F. (1994). Kommunistiska manifestet. [Ny utg.]. Stockholm: Tiden. ISBN: 9155040160
  Bok / Antologi
 • Mill, J. S. (2009). Om friheten. Valbar. Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127121515
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Karlsson, O. (red.). (2017). Svenska skrivregler. Fjärde upplagan. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Bok / Antologi