Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-08

Offentlig förvaltning (GSK2PR)

H3F4A (HT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Bäck, H., Gissur Ó. Erlingsson. & Larsson, T. (2015). Den svenska politiken: Struktur, processer och resultat. 4 uppl. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114993
  Bok / Antologi
 • Dahlström, C. (red.). (2023). Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem. 7 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144158143
  Bok / Antologi
 • Hysing, E. & Olsson, J. (2012). Tjänstemän i politiken. -. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144077673
  Bok / Antologi
 • Petersson, O. (2021). Statsbyggnad: Den offentliga maktens organisation. 9 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144156040
  Bok / Antologi
 • Rapporter och vetenskapliga artiklar tillkommer.
  Text