Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-12

Internationella relationer (GSK2PS)

H3F34 (HT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Gustavsson, J. & Tallberg, J. (red.). (2021). Internationella relationer. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144139463
    Bok / Antologi
  • Karlsson, O. (red.). (2017). Svenska skrivregler. Fjärde upplagan. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
    Bok / Antologi
  • Vetenskapliga artiklar tillkommer.
    Text