Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-10-07

Välfärdsteknik i vård och omsorg (ASA24M)

H3EZD (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur