Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-02-09

Management och marknadsföring av upplevelser (GTR296)

H3EXZ (HT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Utvalda artiklar och bokkapitel.
    Text