Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-10-11

Husbyggnadssystem (GBY2ME)

H3EWK (HT23, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Strandberg, B., & Lavén, F. (2021). Bygga hus : illustrerad bygglära (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144151120
  Läsanvisning:Kap 5 Stomsystem
  Övrigt:OBS! Även tidigare upplagor av samma bok är ok.
  Bok / Antologi
 • (2020). Boverkets Byggregler BBR 29 (29 uppl.). Karlskrona: Svensk Byggtjänst. ISBN: 9789179170394
  Övrigt:htttp://www.boverket.se
  Bok / Antologi
 • (2016). Limträhandboken (1 uppl.). Stockholm: Svenskt trä. ISBN: 9789198360141
  Övrigt:Delas ut
  Bok / Antologi