Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-05-24

Tillämpad matematik för nationalekonomer (NA1029)

H3EW5 (HT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Jacques, I. (2023). Mathematics for economics and business (10 uppl.). Harlow, England: Pearson. ISBN: 9781292720128
    Bok / Antologi