Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-09-07

Affärsplanering (EU1037)

H3EVC (HT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Barringer, B. R., & Ireland, D. (2021). Entrepreneurship: Successfully launching new ventures (Global edition). Boston: Pearson. ISBN: 9781292402826
    Bok / Antologi