Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-09-01

Arbetsrättens grunder (PA1021)

H3ET8 (HT23, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Iseskog, T. (2023). Personaljuridik (Trettiosjätte upplagan). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789139027942
    Bok / Antologi
  • Aktuell lagtext.
    Text
  • Rättsfall som tillhandahålls på Learn.
    Text