Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-10-09

Informationsfilmsproduktion (GBQ2U4)

H3ER4 (HT23, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Batemen, J., & Schmidt, K. (2012). Multimodal Film Analysis. How Films Mean [Elektronisk resurs]. (1 uppl.). Routledge. Hämtad från https://ebookcentral.proquest.com/lib/dalarna/detail.action?docID=957662.
  E-bok eller PDF
 • Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-Learning and the science of instruction : proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning (Fourth edition). Hoboken, New Jersey: Wiley. ISBN: 9781119158660
  Bok / Antologi
 • Hedling (red.), E., & Jönsson, M. (2008). Välfärdsbilder : svensk film utanför biografen [Elektronisk resurs]. (Mediehistoriskt arkiv; Vol. 5). Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. 435 s. Hämtad från https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/3137415/4144610.pdf. ISBN: 91-88468-09-7
  Läsanvisning:Läs Marie Cronqvists kapitel sid. 166-188. Vi går under jorden: kalla kriget möter folkhemmet i svensk civilförsvarsfilm
  E-bok eller PDF
 • Norén, F., & Stjernholm, E. (2019). Efterkrigstidens samhällskontakter [Elektronisk resurs]. (Mediehistoriskt arkiv; Vol. 43). Lund: Mediehistoria, Lunds Universitet. 391 s. Hämtad från https://lup.lub.lu.se/search/files/68792081/Efterkrigstidens_samha_llskontakter_komplett_pdf_LOW.pdf. ISBN: 978-91-985045-7-6
  E-bok eller PDF
 • Kompendium på ca 100 sidor tillkommer.
  Text