Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-07-28

Mikroekonomi, introduktion (NA1035)

H3EQ3 (HT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Krugman, P. R., & Wells, R. (2021). Microeconomics (Sixth edition). New York, NY: Macmillan International Higher Education. ISBN: 9781319385842
    Bok / Antologi
    Alternativ litteratur
    • Krugman, P. R., & Wells, R. (2018). Microeconomics (Fifth edition). New York: Macmillan education. ISBN: 9781319182021
      Bok / Antologi