Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-05-25

Idrottsjuridik (RV1056)

H3EPY (HT23, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Lindholm, J. (2014). Idrottsjuridik (1 uppl.). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789139018247
    Bok / Antologi
  • Övrigt material som tillhandahålls via Learn.
    Text