Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-10-23

Engelska för högskolestudier: Muntlig diskussion och presentation (EN1137)

H3EKD (HT23, 25%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.