Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-16

Fysisk planering III - genomförande och juridisk fördjupning (GSQ2PH)

H3D35 (HT22, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Kalbro, T., & Lindgren, E. (2021). Markexploatering (Sjunde upplagan). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789139023197
    Bok / Antologi