Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-15

Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion (GMC2JR)

H3CZU (HT22, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Enders, G. (2018). Charmen med tarmen : allt om ett av kroppens mest underskattade organ (1 uppl.). Stockholm: Månpocket. ISBN: 9789175035680
  Bok / Antologi
 • Hellström, A., & Lindehall, B. (Red.). (2019). Uro-tarmterapi (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122588
  Bok / Antologi
 • Revedal, K., & Bynert, S. (2013). Smällen : att tvingas återupptäcka livet (1 uppl.). Örebro: Libris. ISBN: 9789173872928
  Övrigt:Boken Smällen av Kent Revedal, går inte att beställa via libris utan den beställs direkt från författaren Kent Revedal på mailadress kent.revedal@gmail.com.
  Bok / Antologi
 • SBU‐rapport nr 143. (2000). Behandling av urininkontinens. Hämtad från https://www.sbu.se/.
  Övrigt:Skriv namnet på rapporten i sökrutan på SBU´s hemsida på webben, så hittar ni rapporten
  Myndighetspublikation
 • SBU‐rapport nr 209. (2011). Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. Hämtad från https://www.sbu.se.
  Övrigt:Skriv namnet på rapporten i sökrutan på SBU´s hemsida på webben, så hittar ni rapporten
  Myndighetspublikation
 • SBU‐rapport nr 219. (2013). Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre.. Hämtad från http://www.sbu.se.
  Övrigt:Skriv namnet på rapporten i sökrutan på SBU´s hemsida på webben, så hittar ni rapporten
  Myndighetspublikation
 • Socialstyrelsen. (2016). Blåsdysfunktion hos äldre personer Indikatorer vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård. Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se.
  Övrigt:Skriv namnet på publikationen i sökrutan på Socialstyrelsens hemsida på webben, så hittar ni publikationen
  Myndighetspublikation
 • Socialstyrelsen. (2021). SOSFS 2021:52, Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso‐ och sjukvård. Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/.
  Övrigt:Skriv i namnet på publikationen på Socialstyrelsens hemsida på webben, så hittar ni publikationen
  Myndighetspublikation
 • Stenius, M. (2016). Trycksår : med livet som insats (1 uppl.). Solna: Rehab Station Stockholm. ISBN: 9789163901478
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Praktisk medicin, Mag-tarmsjukdomar, Fekal inkontinens/Avföringsinkontinens. Hämtad 2022-06-15 från https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/faecal-inkontinens-avforingsinkontinens-ana/.
  Webbsida
 • (u.å.). Praktisk medicin, urinvägarnas sjukdomar. Hämtad 2022-06-15 från https://www.praktiskmedicin.se/kapitel/urinvagarnas-sjukdomar/.
  Webbsida
 • (u.å.). Vårdhandboken Vård och behandling urinvägar. Hämtad 2022-06-15 från https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/urinvagar/urininkontinens/behandling/.
  Webbsida

Referenslitteratur

 • Damber, J., & Peeker, R. (Red.). (2012). Urologi (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144075921
  Bok / Antologi
 • Hultén, L., Nordgren, S., & Öresland, T. (1995). Fekal inkontinens : [ett gömt problem] (1 uppl.). Västra Frölunda: Janssen Cilag. ISBN: 91-971496-2-4
  Bok / Antologi
 • Lindström, E., & Norlén, P. (Red.). (2021). Farmakologi (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147131198
  Bok / Antologi
 • Lönn, U., & Carlson, P. (2008). Inkontinens hos äldre kvinnor : råd till sjuksköterskor och omvårdnadspersonal (1 uppl.). Stockholm: Gothia. ISBN: 9789172055667
  Bok / Antologi
 • Norlén, L. (Red.). (2003). Hålla tätt : 19 ledande specialister om diagnostik, behandling och psykologi vid inkontinens och överaktiv blåsa (Rev. [utg.]). Täby: Pfizer.
  Bok / Antologi
 • Stenius, M. (2011). Skitenkelt - om tarm- och blåsrubbning : enkla tips och åtgärder för att få tarm och blåsa att fungera efter en skada på ryggmärgen (1 uppl.). Solna: Rehab Station Stockholm.
  Bok / Antologi
 • (u.å.). European Association of Urology Nurses EAUN guidelines. Hämtad 2022-06-15 från https://nurses.uroweb.org/nurses/guidelines/.
  Webbsida
 • Litteraturen utgörs av senaste upplagan. Artiklar och vetenskapliga publikationer tillkommer Publikationer om lagar, förordningar och författningar tillkommer http://www.regeringen.se http://kunskapsguiden.se.
  Text
 • (u.å.). Svensk urologisk förening. Hämtad 2022-06-15 från https://urologi.org/.
  Webbsida