Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-21

Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I (GTY2SX)

H3CWG (HT22, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 4, ORD)

Litteratur

 • Aktuella texter ur tidningar och tidskrifter och olika internetsidor (ca 300 s).
  Text
 • Kompendium med uttalsövningar.
  Text
 • Tatsachen über Deutschland. Webbaserat material (140 s) https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de.
  Text

Referenslitteratur

 • Krech, E. (2009). Deutsches Aussprachewörterbuch Berlin: de Gruyter. ISBN: 978-3-11-018202-6
  Bok / Antologi
 • Rausch, R., & Rausch, I. (1991). Deutsche Phonetik für Ausländer (2 uppl.). Berlin: Langenscheidt. ISBN: 3-324-00145-5
  Bok / Antologi
 • Sauer, F. (2010). Neue Dreiländerkunde: Deutschland, Österreich und Schweiz (mit Liechtenstein) im Querschnitt (senaste upplagan). Berlin: Inform.
  Bok / Antologi