Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-08-07

Sveriges nationella minoriteter – språk, kultur och identitet (ASS23E)

H3CVH (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Gynne, A. (2016). Languaging and social positioning in multilingual school practices. Studies of Sweden Finnish middle school years. (Doktorsavhandling, Mälardalen University, Västerås, Västerås, Mälardalen Studies in Education Sciences No. 26 No 205).
  Övrigt:163 s.
  Avhandling
 • Halonen, M., Ihalainen, P., & Saarinen, T. (Red.). (2015). Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons Bristol: Multilingual Matters.
  Läsanvisning:Valda delar, ca 100 s.
  Bok / Antologi
 • Holmström, I., & Schönström, K. "Visuellt-orienterat transspråkande i högre utbildning". I B. Paulsrud, J. Rosén, B. Straszer, & Å. Wedin (Red.), Transspråkande i svenska utbildningssammanhang ( ss. 49-68). Lund: Studentlitteratur.
  Övrigt:19 s.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Huss, L., & Nolan, J. S. (2011). "The Many Faces of Language Emancipation". Special Issue. International Journal of the Sociology of Language, (209), s. 1.
  Läsanvisning:Valda delar, ca 40 s.
  Tidskriftsartikel
 • Laakso, J., Sarhimaa, A., Spiliopoulou Åkermark, S., & Toivanen, R. (Red.). (2016). Towards Openly Multilingual Policies and Practices. Assessing Minority Language Maintentance Across Europe Bristol: Multilingual Matters.
  Läsanvisning:Valda delar, ca 100 s.
  Bok / Antologi
 • Lindahl, C. (2015). Tecken av betydelse. En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum (Doktorsavhandling). Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Stockholms universitet.
  Bok / Antologi
 • Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget. (2018). Nationella minoriteter. Kultur, språk, identitet: bevara – utveckla. Stockholm och Giron.
  Övrigt:27 s.
  Myndighetspublikation
 • Melander, B. "Språkpolitik och språkvård". I E. Sundgren (Red.), Sociolingvistik ( ss. 325-352). Stockholm: Liber.
  Övrigt:27 s.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Statens offentliga utredningar. (2017). Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering. Betänkande av Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (SOU 2017: 91). Stockholm.
  Läsanvisning:Läs s. 105-152 och 177-286.
  Myndighetspublikation
 • Statens offentliga utredningar. (2017). Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik. Slutbetänkande av Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017: 88). Stockholm.
  Läsanvisning:Läs s. 13-22 och 31-71.
  Myndighetspublikation
 • Statens offentliga utredningar. (2017). Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik. Delbetänkande av Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017: 60). Stockholm.
  Läsanvisning:Läs s. 35-202
  Myndighetspublikation
 • Straszer, B., & Wedin, Å. (Red.). (2020). Modersmål, minoriteter och mångfald : i förskola och skola (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144133065
  Läsanvisning:Läs s. 21-108.
  Bok / Antologi
 • Svenska språknämnden. (2003). Sveriges officiella minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch och teckenspråk: en kort presentation. Stockholm: Svenska språknämnden.
  Övrigt:76 s.
  Myndighetspublikation
 • Swedell, U. "Ortnamnens vittnesbörd om språkmöten i norra Norrland". I U. Börestam, S. Gröndahl, & B. Straszer (Red.), Revitalisera mera! En artikelsamling om den språkliga mångfalden i Norden tillägnad Leena Huss ( ss. 197-208). Uppsala Multiethnic Papers 50. Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet.
  Övrigt:11 s.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Toivanen, R., & Saarikivi, J. (Red.). (2016). Linguistic Genocide or Superdiversity? New and Old Language Diversities Bristol: Multilingual Matters.
  Läsanvisning:Valda delar, ca 80 s.
  Bok / Antologi
 • Westergren, E., & Åhl, H. (Red.). (2016). Mer än ett språk. En antologi om flerspråkigheten i norra Sverige Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:Valda delar, ca 100 s.
  Bok / Antologi
 • (2020). Högre växel i minoritetspolitiken : stärkt samordning och uppföljning. SOU 2020:27. (1 uppl.). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789138250501
  Läsanvisning:Valda delar.
  Bok / Antologi
 • (2017). Multiethnica 36-37, 2017. (Tema: Minoriteter i nordisk kontext). Hugo Valentin-centrum. Uppsala: Uppsala universitet.
  Bok / Antologi
 • Styrdokument samt annat material kan tillkomma max 100 s.
  Text