Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-07-08

Interkulturella litteraturstudier: Akademisk läsning (AJP27B)

H3CLA (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Vetenskapliga texter vilka ska ingå i den kommenterade bibliografin väljs i samråd med läraren.
    Text