Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-10-14

Ljudläggning till rörliga bilder (LP1052)

H3CJZ (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur