Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-21

Modersmål: Arabiska I med didaktisk inriktning (GSS2L2)

H3CJE (HT22, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Arabiska i den svenska skolan och det svenska samhället
 • Albirini, A. (2016). Modern Arabic sociolinguistics : diglossia, variation, codeswitching, attitudes and identity (1 uppl.). London: Routledge. ISBN: 9780415707473
  Läsanvisning:kap. 2
  Övrigt:Finns som e-bok
  Bok / Antologi
 • Al-Issa, A., & Dahan, L. S. (. S. (Red.). (2011). Global English and Arabic : issues of language, culture and identity (valfri). Oxford: Peter Lang. ISBN: 3034302932
  Läsanvisning:Ett urval enligt överenskommelse med läraren.
  Övrigt:Finns som e-bok
  Bok / Antologi
 • Avery, H. 2017. Perspektiv på arabiska som modersmål i svensk skola. I: K. Eksell (Red.), Öst är väst och väst är öst: en vänbok till Henry Diab. Stockholm: Portlak. s. 135-162. (TIllgänglig online).
  Text
 • Bunar, N. (Red.). (2015). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering (valfri). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127142367
  Läsanvisning:Kap. 1, 3, 5, 7
  Bok / Antologi
 • Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127818750
  Läsanvisning:kap 1, 5
  Bok / Antologi
 • Faiq, S. (2004). Cultural encounters in translation from Arabic (valfri). Clevedon: Multilingual Matters. ISBN: 9781853597435
  Läsanvisning:kap. 1, 2, 3, 4
  Övrigt:Finns som e-bok
  Bok / Antologi
 • Ganuza, N., & Hyltenstam, K. (2020). Modersmålsundervisningens framväxt och utveckling. I B. Straszer, & Å. Wedin (Red.), Modersmål, minoriteter och mångfald - i förskola och skola (1 uppl., ss. 37-77). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144133065
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lainio, J., & Pesonen, S. (2020). De nationella minoritetsspråken i modersmålsundervisningen. I B. Straszer, & Å. Wedin (Red.), Modersmål, minoriteter och mångfald - i förskola och skola (1 uppl., ss. 79-108). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144133065
  Kapitel i bok (antologi)
 • Mazur-Andersson, A. (2020). Språkliga hierarkier i modersmålsundervisningen. I B. Straszer, & Å. Wedin (Red.), Modersmål, minoriteter och mångfald - i förskola och skola (1 uppl., ss. 139-169). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144133065
  Kapitel i bok (antologi)
 • Sandell, A. 2009. Elevperspektiv på lärare med utländsk bakgrund i den svenska skolan - En inledande kvalitativ studie med arabisktalande elever. Rapport. Malmö Högskola, Malmö University, School of Teacher Education. (Tillgänglig online).
  Text
 • Straszer, B., & Wedin, Å. (2020). Modersmål i svenska skolan - Introduktion. I B. Straszer, & Å. Wedin (Red.), Modersmål, minoriteter och mångfald - i förskola och skola (1 uppl., ss. 21-35). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144133065
  Kapitel i bok (antologi)
 • Tillkommer styrdokument samt material som utdelas i samband med undervisningen, max 150 s.
  Text
 • TV-serier: Rena rama arabiskan. 2011. UR-Skola. Prata arabiska (bl.a. Vinsten med modersmål, Framtidens arabiska). 2011. UR-Skola..
  Text
 • Tillkommer styrdokument samt material som utdelas i samband med undervisningen, max 100 s.
  Text
2. Arabisk grammatik och text 1
 • Abu-Chacra, F. (2009). Arabiska : grammatik med övningar (valfri). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144051338
  Bok / Antologi
 • Al-Jarim A. & Mustafa, A. (1999). al-Naho al-wadih fi qawa'id al-lugha al-arabiyya. Kairo: Dar al-Ma'arif. del 1-3.
  Text
 • Ryding, K. C. (2005). reference grammar of modern standard Arabic (valfri). Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN: 0521777712
  Bok / Antologi
 • Kompendium med texter ca 150 s.
  Text
 • Kompendium med övningar ca 150 s.
  Text
 • al-Rubaye, N., Berg, L., & Danial, B. (2021). دليل المدرسين في طرائق التدريس العربية (1 uppl.). Stockhom: Dar al-Muna. ISBN: 9789188863058
  Läsanvisning:kapitel 1,2 och 3
  Bok / Antologi
3. Arabisk grammatik och text 2
 • Holes, C. (2004). Modern Arabic : structures, functions, and varieties (Rev. ed.). Washington, D.C: Georgetown University Press. ISBN: 9781589010222
  Bok / Antologi
 • Ibrāhīm, Z., & Makhlouf, S. A. M. (Red.). (2008). Linguistics in an age of globalization : perspectives on Arabic language and teaching (valfri). Cairo: American University in Cairo Press. ISBN: 9789774161490
  Bok / Antologi
 • Jallad, N. A., & Monferrer Sala, J. P. (Red.). (2010). Arabic language across the ages (valfri). Wiesbaden: Reichert. ISBN: 9783895007651
  Bok / Antologi
 • Sayahi, L. (2014). Diglossia and language contact : language variation and change in North Africa (valfri). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521119368
  Bok / Antologi
 • al-Jarim, A och M Amin. 1999. al-Naho al-wadi fi qawa’id al-lugha al-arabiyya, del 1-3. Kairo: Dar al-Ma’arif..
  Text
 • al-Rajihi, A. 2000. al – Tatbiq al-nahwi. Alexandria: Dar al-ma’rifa al-jami’iyya..
  Text
 • Bu Kharu, B. 1987. al-Madkhal al-nahwi: tatbiq wa tadrib fi al-naho al-arabi. Beirut: al-Muasasa al-jami’iyya lil-dirasat wa al-nashr wa al-tawzi’..
  Text
4. Arabisk skönlitteratur
 • Allen, R. M. A. (1982). Arabic novel : an historical and critical introduction (valfri). Manchester: Univ.. ISBN: 0-9507885-0-3
  Bok / Antologi
 • Azeriah, A. (1996). Translated children's literature into Arabic : a case study of translational norms (valfri). Ann Arbor, Mich: Univ. microfilms international.
  Bok / Antologi
 • Starkey, P. (2006). Modern Arabic literature (valfri). Wahington, D.C: Georgetown University Press. ISBN: 1-58901-135-X
  Bok / Antologi
 • al-Bahrawi, S. 2003. al-Anwa’ al-nathriyya fi al-adab al-arabi al-mu’asir. Kairo: Maktabat al-anglo al-misriyya..
  Text
 • al-Faysal, S R. 1998. Adab al-atfal wa thaqafatuhum: dirasa naqdiyya. Damascus: Ittihad al-kuttab..
  Text
 • al-Hadidi, A. (2010). Fi adab al-atfal. Kairo: Maktabat al-anglo al-misriyya..
  Text
 • Ibrahim, R. (2020). إشكاليات ورؤى نقدية في قصص الأطفال (1 uppl.). ISBN: 9789957393335
  Bok / Antologi
 • al-Rubaye, N., Berg, L., & Danial, B. (2021). دليل المدرسين في طرائق التدريس العربية (1 uppl.). ISBN: 9789188863058
  Läsanvisning:kapitel 4,5 och 6
  Bok / Antologi
 • al-Salami, J M. 2004. Turuq tadris al-adab al-arabi. Amman: Dar al-manahij lil-nashr wa al-tawzi..
  Text
 • Fritt val av tre barnböcker på arabiska.
  Text
 • Styrdokument samt multimodala texter och nätbaserat material, motsvarande 120 s.
  Text
 • Kompendium med urval av skönlitterära texter, ca 200 s..
  Text