Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-17

Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv (GSS2C3)

H3CHP (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Axelsson, M., & Magnusson, U. (2012). "Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren". I K. Hyltenstam, M. Axelsson, & I. Lindberg (Red.), Flerspråkighet: En forskningsöversikt ( ss. 247-367). Stockholm: Vetenskapsrådet.
  Övrigt:finns som pdf på vetenskapsrådets hemsida www.vr.se
  Kapitel i bok (antologi)
 • Axelsson, M. (2013). "Flerspråkighet och lärande". I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 547-577). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid (1 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur.
  Läsanvisning:Del 2
  Bok / Antologi
 • Garcia, O. (2009). Bilingual education in the 21st century: A global perspective (1 uppl.). UK: Wiley-Blackwell.
  Läsanvisning:s 19-41, 109-158, 287-336
  Bok / Antologi
 • Hägerfelth, G. (2011). Språkarbete i alla ämnen (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147099269
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Nauclér, K. (2013). Barns språkliga socialisation före skolstart. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk- i forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 459-480). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Rosén, J., Straszer, B., Wedin, Å., & Yoxsimer Paulsrud, B. (Red.). (2018). Transspråkande i svenska utbildningssammanhang (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144119755
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Stier, J., & Sandström Kjellin, M. (2021). Interkulturellt samspel i skolan (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Wedin, Å. (Red.). (2017). Språklig mångfald i klassrummet (1 uppl.). Stockholm: Lärarförlaget.
  Bok / Antologi
 • En av följande böcker:.
  Text
 • Gibbons, P. (2018). Lyft språket: Lyft tänkandet (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Gibbons, P. (2018). Stärk språket: Stärk lärandet (5 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Hajer, M., & Meestringa, T. (2020). Språkinriktad undervisning : en handbok (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789173828697
  Bok / Antologi
 • Norlund Shaswar, A., & Wedin, Å. (2020). Språkdidaktik för sfi : att undervisa vuxna andraspråksinlärare (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144132884
  Bok / Antologi
 • Forskningsartiklar på engelska tillkommer (ca 150 s).
  Text
 • Annat material enligt lärares anvisning kan tillkomma (max 100 s).
  Text