Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-21

Franska II: Muntlig franska (GFR2R3)

H3CEG (HT22, 25%, Kväll, Distans, Falun, Omg. 3, ORD)

Litteratur

 • Multimodalt material, tillhandahålles av läraren.
  Text

Referenslitteratur

 • Boyer, H. (2017). Introduction à la sociolinguistique (2 uppl.). ISBN: 9782100762149
  Bok / Antologi
 • Detey, S., Durand, J., Laks, B., & Lyche, C. (Red.). (2010). Les variétés du français parlé dans l'espace francophone : Ressources pour l'enseignement (Senaste upplagan). Paris: Ophrys. ISBN: 978-2-7080-1283-7
  Bok / Antologi
 • Reutner, U. (2017). Manuel des Francophonies (Senaste upplagan).
  Bok / Antologi