Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-08-09

Klassisk sociologisk teori (SO1034)

H3CCW (HT22, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Durkheim, É. (1996). Självmordet (1 uppl.). Lund: Argos.
  Bok / Antologi
 • Marx, K. (1995). Människans frigörelse : Karl Marx ungdomsskrifter i urval och översättning av Sven-Eric Liedman ([Ny, rev. utg.]). Göteborg: Daidalos. ISBN: 9789171730251
  Bok / Antologi
 • Simmel, G. (1970). Kamp! Lund: Argos/Palmkrons Förlag. ISBN: 9789149143939
  Bok / Antologi
 • Weber, M. (1978). Den protestantiska etiken och kapitalismens anda Lund: Argos/Palmkrons Förlag. ISBN: 9789170060236
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Boglind, A., Eliaeson, S., & Månson, P. (2009). Kapital, rationalitet och social sammanhållning : en introduktion till klassisk samhällsteori (6 uppl.). Stockholm: Norstedt. ISBN: 9789113026060
  Bok / Antologi