Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-05-02

Kinesiska I med didaktisk inriktning (GKI2MX)

H3CBS (HT22, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Muntlig språkfärdighet 1
 • Liu, Y., Yao, T., & Bi, N. (2018). Integrated Chinese 2 (4 uppl.). Boston, MA: Cheng & Tsui. ISBN: 9781622911417
  Bok / Antologi
2. Skriftlig språkfärdighet 1
 • Liu, Y., Yao, T., & Bi, N. (2018). Integrated Chinese 2 (4 uppl.). Boston, MA: Cheng & Tsui. ISBN: 9781622911417
  Bok / Antologi
3. Kinesisk kultur
 • Kompendium med texter (200 s).
  Text
4. Kinesiska tecken
 • Textmaterial och övningar publiceras online varje vecka.
  Text
5. Språkdidaktik 1A
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Stockholm: Skolverket.
  Övrigt:254 s. ISBN 9789185545506.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2014). Gy2011 Ämnesplan i kinesiska. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2001). Språkboken. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Myndighetspublikation
 • Tornberg, U. (2020). Språkdidaktik (6 uppl.). Malmö: Gleerups förlag. ISBN: 9789151104140
  Bok / Antologi
 • Kompendium (ca 100 s).
  Text
6. Språkdidaktik 1B
 • Gagnestam, E. (2010). Kultur i språkundervisning (e-bok). Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144061535
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Stockholm: Skolverket.
  Övrigt:254 s. ISBN 9789185545506.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2001). Språkboken. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2014). Ämnesplan i kinesiska. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Tornberg, U. (2020). Språkdidaktik (6 uppl.). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151104140
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

Delkurser

1. Muntlig språkfärdighet 1
 • Ho, Y. (2012). Concise Chinese-English Usage Dictionary: A Study Reference to the 500 Most Essential Mandarin Characters New York: Hippocrene Books. ISBN: 0781812933
  Bok / Antologi
 • Kleeman, J., & Yu, H. (Red.). (2010). The Oxford Chinese Dictionary: English-Chinese-Chinese English Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199207619
  Bok / Antologi
 • Li, D., & Cheng, M. (2008). A Practical Chinese Grammar for Foreigners (latest). Beijing: Beijing Language & Culture University Press. ISBN: 9787561921630
  Bok / Antologi
 • Ragvald, W., Ragvald, L., & Björverud, S. (2012). Norstedts kinesisk-svenska ordbok (1 uppl.). Stockholm: Norstedts. ISBN: 9789113022925
  Bok / Antologi
2. Skriftlig språkfärdighet 1
 • Ho, Y. (2012). Concise Chinese-English Usage Dictionary: A Study Reference to the 500 Most Essential Mandarin Characters New York: Hippocrene Books. ISBN: 0781812933
  Bok / Antologi
 • Kleeman, J., & Yu, H. (Red.). (2010). The Oxford Chinese Dictionary: English-Chinese-Chinese English Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199207619
  Bok / Antologi
 • Li, D., & Cheng, M. (2008). A Practical Chinese Grammar for Foreigners (latest). Beijing: Beijing Language & Culture University Press. ISBN: 9787561921630
  Bok / Antologi
 • Ragvald, W., Ragvald, L., & Björverud, S. (2012). Norstedts kinesisk-svenska ordbok (1 uppl.). Stockholm: Norstedts. ISBN: 9789113022925
  Bok / Antologi
3. Kinesisk kultur
 • DeFrancis, J. (1984). Chinese language : fact and fantasy (1 uppl.). Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN: 0824808665
  Bok / Antologi
 • Ebrey, P. B. (1996). Cambridge illustrated history of China (1 uppl.). Cambridge: Cambridge Univ. Press. ISBN: 0521435196
  Bok / Antologi
 • Molony, B., Theiss, J., & Choi, H. (2016). Gender in modern East Asia : an integrated history (Latest). Ingram Publisher Services Us. ISBN: 9780813348759
  Bok / Antologi
 • Weber, M. (1962). religion of China : Confucianism and Taoism (3 uppl.). Glencoe, Ill.
  Bok / Antologi
4. Kinesiska tecken
 • Lee, P. Y. (2003). 250 Essential Chinese Characters for Everyday Use Tokyo: Tuttle. ISBN: 0-8048-3359-1
  Bok / Antologi
 • Liu, Y. M. (2001). Easy Way to Learn Chinese Characters Beijing: Beijing Language and Culture University Press. ISBN: 756190911X
  Bok / Antologi
 • McNaughton, W. (2005). Reading and Writing Chinese: Simplified Character Edition: a Comprehensive Guide to the Chinese Writing System (3 uppl.). Boston, Mass.: Tuttle. ISBN: 0-8048-3509-8
  Bok / Antologi
5. Språkdidaktik 1A
6. Språkdidaktik 1B