Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-09-27

Didaktik och ledarskap - KPU (GPG2DK)

H3C6U (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, VAL)

Litteratur

 • Alexandersson, M. (2007). Tankens krökning tillbaka mot sig själv. Pedagogiska magasinet, 1(1), 28-33.
  Läsanvisning:Tillgänglig på Learn
  Tidskriftsartikel
 • Berg, G., Sundh, F., & Wede, C. (Red.). (2020). Lärare som ledare : i och utanför klassrummet (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144133423
  Bok / Antologi
 • Blossing, U., & Wennergren, A. (2019). Redskap i det kollegiala lärandet. I Kollegialt lärande: resan mot framtidens skola ( ss. 61-84). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:Tillgänglig i kursrummet
  Kapitel i bok (antologi)
 • Dahlkvist, M. (2019). Juridiska och etiska frågor i ett ledarskapsperspektiv. I M. Dahlkwist (Red.), Lärarledarskapet ( ss. 255-279). Stockholm: Liber.
  Läsanvisning:Finns tillgängligt som pdf i kursrummet
  Kapitel i bok (antologi)
 • Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127134676
  Bok / Antologi
 • Hopmann, S. (2007). Restrained Teaching: The Common Core of Didaktik. European Educational Research Journal, 6(2), 109-124. DOI: 10.2304/eerj.2007.6.2.109
  Läsanvisning:Tillgänglig som pdf i kursrummet
  Tidskriftsartikel
 • Håkansson, J., & Sundberg, D. (2020). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning (2 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127827950
  Bok / Antologi
 • Jacobsson, A., & Laurell, M. (2020). Därför blir det som det blir, när vi gör som vi gör. En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande. Utbildning & lärande, 14(1), 7-20.
  Läsanvisning:Tillgänglig i kursrummet
  Tidskriftsartikel
 • Lindström, G., & Pennlert, L. (2003). Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik (7 uppl.). Umeå: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Univ.. ISBN: 9173055107
  Bok / Antologi
 • Rosenshine, B. (2012). Principles of Instruction. Research-Based Strategies That All Teachers Should Know. American Educator, 12-39.
  Läsanvisning:Tillgänglig i kursrummet
  Tidskriftsartikel
 • Wery, J., & Thomson, M. M. (2013). Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students. Support for Learning, 28(3), 103-108. DOI: 10.1111/1467-9604.12027
  Läsanvisning:Finns tillgänglig som pdf i kursrummet
  Tidskriftsartikel
 • Aktuella styrdokument från Skolverket tillkommer.
  Text
 • Egen vald akademisk artikel eller litteratur om ämnesdidaktik i det egna ämnet tillkommer. Väljs i samråd med seminarieledaren..
  Text

Referenslitteratur

 • Blomström, V., & Wennerberg, J. (2021). Akademiskt läsande och skrivande (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur..
  Text