Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-09-19

Tillämpad rörelse- och prestationsanalys (GIH2G4)

H3C6C (HT22, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Harris, M. (2014). Medical Statistics Made Easy (3 uppl.). Scion Publishing Ltd. ISBN: 9781907904035
    Bok / Antologi
  • O'Donoghue, P. (2015). Introduction to performance analysis of sport (1 uppl.). Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN: 9780415739856
    Bok / Antologi