Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-22

Lean (GIE2L7)

H3BQE (HT22, 50%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Sörqvist, L., & Bergendahl, M. (2021). Lean : processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144139548
    Bok / Antologi
  • Modig, N., & Åhlström, P. (2015). Detta är lean : lösningen på effektivitetsparadoxen (2 uppl.). Stockholm: Rheologica. ISBN: 9789187791130
    Bok / Antologi