Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-16

Engelska för högskolestudier: Muntlig diskussion och presentation (EN1137)

H3BMN (HT22, 25%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Murphy, R., Smalzer, W. R., & Chapple, J. (2018). Grammar in use intermediate : self-study reference and practice for students of English : with answers (Fourth Edition). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9781108449458
  Bok / Antologi
 • Van Emden, J., & Becker, L. M. (2016). Presentation skills for students (3 uppl.). London: Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137576491
  Bok / Antologi
 • En högkvalitativ engelsk ordbok, som Oxford, Cambridge, Longman, eller Merriam-Webster..
  Text
 • Övrig litteratur tillkommer i form av utdrag ur relevanta textböcker samt webbsidor och vetenskapliga artiklar, ca 50 sidor..
  Text