Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-08-30

Examensarbete Högskoleingenjör Maskinteknik (GMT25Z)

H3ALV (HT21, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Säfsten, K., & Gustavsson, M. (2019). Forskningsmetodik : för ingenjörer och andra problemlösare (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144067421
    Bok / Antologi
  • Utdelat material.
    Text
  • Litteratur i form av artiklar och böcker väljes av studenten anpassat för examensarbetets problemställning , syfte och mål..
    Text