Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-07-30

Det flerdimensionella tränarskapet med didaktisk inriktning (GIH2NQ)

H39X5 (HT21, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Bolling, H., & Yttergren, L. (Red.). (2013). 200 år av kroppsbildning : Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013 (2 uppl.). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan. ISBN: 9789198086201
  Övrigt:Finns som PDF på Learn.
  Bok / Antologi
 • Elphinston, J. (2011). Basträning för barn (1 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789186323165
  Bok / Antologi
 • Engström, L., & Redelius, K. (Red.). (2002). Pedagogiska perspektiv på idrott (1 uppl.). Stockholm: HLS förl.. ISBN: 9176565289
  Övrigt:Finns som PDF på Learn.
  Bok / Antologi
 • Ericsson, I. (2019). Rör dig - Lär dig : Motorik och lärande (Första upplagan, femte tryckningen [rev. uppl.]). Stockholm: Sisu idrottsböcker. ISBN: 9789185138944
  Bok / Antologi
 • Fahlén, J., & Karp, S. (Red.). (2015). Idéer för idrottsutveckling (1 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789187745591
  Bok / Antologi
 • Hedenborg, S., & Norberg, J. R. (2020). Barnkonventionen och föreningsidrotten – en handbok för idrottsledare.. UNICEF Sverige.
  Övrigt:Finns som PDF på Learn
  Myndighetspublikation
 • Hedenborg, S. (Red.). (2016). Idrottsvetenskap : en introduktion (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144074689
  Bok / Antologi
 • Helander, K. (Red.). (2012). "Huvud, axlar, knä och tå" : om barn, kultur och kropp (1 uppl.). Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. ISBN: 9789197458887
  Övrigt:Finns som PDF på Learn.
  Bok / Antologi
 • Högberg, J. (2008). Effektiv idrottsträning : rörelselära i teori & praktik (1 uppl.). Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN: 9185433462
  Övrigt:Finns som PDF på Learn
  Bok / Antologi
 • Nyberg, G., & Larsson, H. (2016). Rörelseförmåga i idrott och hälsa : en bok om rörelse, kunskap och lärande (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144111629
  Bok / Antologi
 • Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114085
  Bok / Antologi
 • Øksnes, M. (2011). Lekens flertydighet : om barns lek i en institutionaliserad barndom (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147100132
  Bok / Antologi
 • Webbsida

Referenslitteratur

 • Kyséla, N., & Robertini, M. (2016). Träna kroppen & hjärnan med roliga lekar (Första upplagan). Stockholm: Sisu Idrottsböcker. ISBN: 9789187745829
  Bok / Antologi
 • Larsson, H., & Meckbach, J. (Red.). (2012). Idrottsdidaktiska utmaningar (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106578
  Bok / Antologi
 • (2018). Idrottens ledarskap (Första upplagan). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789177270201
  Bok / Antologi