Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-24

Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (GPG2N6)

H39W3 (HT21, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, FVI)

Litteratur

 • Bruce, B., & Riddersporre, B. (Red.). (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127147072
  Läsanvisning:Kap. 1, 3 och 14
  Bok / Antologi
 • Johansson, E. (2011). Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan.. Stockholm: Skolverket.
  Läsanvisning:Finns som pdf i learn
  Myndighetspublikation
 • Maltén, A. (2000). pedagogiska ledarskapet (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144013892
  Läsanvisning:Utvalt kapitel finns som pdf i learn
  Bok / Antologi
 • Pihlgren, A. S. (2017). Undervisning i förskolan : att skapa lärande undervisningsmiljöer (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127818392
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö18. Stockholm: Skolverket.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11. Stockholm: Skolverket.
  Myndighetspublikation
 • Vallberg Roth, A. (2001). Läroplaner för de yngre barnen Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag.. Pedagogisk forskning i Sverige, 6(4), 241-269. ISSN: 1401-6678
  Läsanvisning:Finns som pdf i learn
  Tidskriftsartikel