Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-05-20

Matematik 1a för grundlärare F-3 (GMD2HE)

H39VR (HT21, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, FVI)

Litteratur

 • Billstein, R., Libeskind, S., & Lott, J. W. (2015). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (12th edition.). Harlow: Pearson. ISBN: 9781784480431
  Bok / Antologi
 • Helenius, O., & Johansson, M. (Red.). (2018). Att bli lärare i matematik (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122585
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019.
  Myndighetspublikation
 • Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., et al. (2010). Matematik för lärare, Delta Didaktik (1 uppl.). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789140671462
  Bok / Antologi
 • Artiklar och kurskompendium tillkommer.
  Text

Referenslitteratur

 • Solem, I. H., Alseth, B., & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068466
  Bok / Antologi