Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-24

Utveckling och lärande för ämneslärare inriktning gymnasieskolan (varav 7,5 hp VFU) (GPG2EH)

H39M9 (HT21, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Gustavsson, B. (2002). *Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap (1 uppl.). Stockholm: Statens skolverk. ISBN: 9185009199
  Läsanvisning:Finns på www.skolverket.se och i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Jensen, M. (Red.). (2011). Lärandets grunder : teorier och perspektiv (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068503
  Bok / Antologi
 • Liberg, C., Lundgren, U. P., & Säljö, R. (Red.). (2020). *Lärande, skola, bildning (Femte utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127827974
  Läsanvisning:Läs kapitel 7 (tillgänglig i kursrummet)
  Bok / Antologi
 • Ott, T. (2017). *Mobile Phones in School: From disturbing objects to infrastructure for learning. (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Göteborg, Studies in Applied Information Technology 1652-490X).
  Läsanvisning:Valda delar. Finns i kursrummet.
  Avhandling
 • Skolverket. (2018). Analyser av familjebakgrundens betydelse for skolresultaten och skillnader mellan skolor. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3927.
  Läsanvisning:Valda delar
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2020). Att ställa frågor och söka svar (Forskning för skolan). Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationer?id=7117.
  Läsanvisning:Valda delar
  Myndighetspublikation
 • Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2010). Skollagen. Hämtad från https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar.
  Läsanvisning:Finns i kursrummet
  Myndighetspublikation
 • Tillkommer ämnesdidaktisk litteratur och artiklar.
  Text

Referenslitteratur