Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-08-02

Introduktion till hållbara energisystem (EG1003)

H3935 (HT21, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Werner, S. E. (2016). Energiförsörjning : en introduktion till vårt energisystem (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144112978
    Bok / Antologi