Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-09-16

Affärsplanering (EU1037)

H38WG (HT21, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Barringer, B. R., & Ireland, D. (2019). Entrepreneurship: Successfully launching new ventures (6 edition Global edition). Boston: Pearson. ISBN: 9781292255330
    Bok / Antologi