Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-23

Sport Management I (FÖ1066)

H38V6 (HT21, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Hoye, R., Smith, A. C., Nicholson, M., et al. (2018). Sport management - principles and applications (5 uppl.). Abingdon, Oxon New York: Routledge: Taylor & Francis Inc. ISBN: 9780815385165
    Bok / Antologi
  • Kompendium bestående av huvudsakligen vetenskapliga artiklar (ca 300 sidor), tillhandahålls via Learn i samband med kursstart..
    Text