Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-08-16

Handledning inom vård (VÅ1059)

H38TS (HT21, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Berglund, M., & Ekebergh, M. (Red.). (2015). Reflektion i lärande och vård : en utmaning för sjuksköterskan (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144088198
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Bron, A. (Red.). (2005). Lärprocesser i högre utbildning (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 914705266X
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Cajvert, L. (2016). Studenthandledning : under verksamhetsförlagd utbildning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144106038
  Läsanvisning:senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Carlson, E. (2010). Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie. (Doktorsavhandling, Malmö universitet, Malmö, Malmö University Health and Society 2010:2). Hämtad från http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/10099/Elisabeth_Carlson_Thesis.pdf&sa=U&ei=v4dWU-DIOMey2gX19ICIAg&ved=0CBsQFjAA&usg=AFQjCNHCbM0naaVHzq6Wz1WVz7QiTkaDyw?sequence=2.
  Avhandling
 • Chekol, I. (2003). Handledning som undervisningsform i sjuksköterskeprogrammets praktik - en beskrivning av variation i innebörd. (Doktorsavhandling, Lunds universitet, Lund, Department of Education 2003).
  Avhandling
 • Eriksson, H., & Strömberg, H. (Red.). (2010). Genusperspektiv på vård och omvårdnad (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144057026
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Grönquist, G. (2004). Handledning inom vård och omsorg ur ett psykosocialt perspektiv (-). Stockholm: Gothia. ISBN: 9172054018
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap (-). Stockholm: Statens skolverk. ISBN: 9185009199
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Handal, G., & Lauvås, P. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144091785
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Hedin, A., & Svensson, L. (Red.). (2011). Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144072883
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Illeris, K. (2015). Lärande (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144107981
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Stenberg, M. Peer learning. I H. Sandberg (Red.), Pedagogik för sjuksköterskor ( ss. 205-221).
  Läsanvisning:senaste upplagan
  Kapitel i bok (antologi)
 • Säljö, R. (2015). Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer (1 uppl.). Malmö: Gleerup. ISBN: 9789140688262
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Rapporter och vetenskapliga artiklar tillkommer.
  Text

Referenslitteratur