Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-10-05

Gruppdynamik och organisation (SO1047)

H38S7 (HT21, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Fletcher, D., & Scott, M. (2009). Psychological stress in sports coaches: A review of concepts, research, and practice.. Journal of Sports Sciences, 127-137. DOI: 10.1080/02640410903406208
  Tidskriftsartikel
 • Nilsson, B. (2016). Samspel i grupp (2 uppl.).
  Bok / Antologi
 • Thompson, P., & McHugh, D. (2009). Work Organisations (4 uppl.).
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Situationsanpassat ledarskap. https://sv.wikipedia.org/wiki/Situationsanpassat_ledarskap..
  Text
 • (u.å.). The Managerial Grid. https://en.wikipedia.org/wiki/Managerial_grid_model. Hämtad 5 jun 20..
  Text
 • https://www.idrottsforskning.se/atta-atgarder-som-ska-stoppa-overgreppen-inom-kvinnlig-gymnastik/..
  Text
 • Jenkinson, P. (2018). Leader Behavior Analysis/The Managerial Grid. [Broadcast]. https://www.youtube.com/watch?v=bAuwgjmF5xc..
  Text
 • Olsson, D. Några idrottsledares upplevelser av diskriminering och vilka konsekvenser diskriminering kan leda till inom idrotten. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:346159/FULLTEXT02..
  Text