Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-07-15

Filosofi II (FI1034)

H38RE (HT21, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. 1900-talets filosofi
 • Morris, M. (2007). An Introduction to the Philosophy of language. Cambridge: CUP.
  Bok / Antologi
 • Tillkommer filosofiska originaltexter om ca 125 sidor.
  Text
2. Politisk filosofi
 • Collste, G. (2004). Globalisering och global rättvisa. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Kymlicka, W. (1995). Modern politisk filosofi: en introduktion. Nora: Nya Doxa.
  Bok / Antologi
 • Mill, J. S. (2009). Om friheten. (Valfri utgåva). Stockholm: Natur & Kultur.
  Bok / Antologi
 • Rawls, J. (2001). Justice as Fairness: A Restatement. utg. Kelley, E. Cambridge, Mass: Belknap.
  Bok / Antologi
3. Filosofiska klassiker
 • Descartes, R. (1953). Betraktelser över den första filosofin (Meditationer). (Valfri utgåva). Stockholm: Natur & Kultur.
  Bok / Antologi
 • Hume, D. (2002). Avhandling om den mänskliga naturen: Bok 1 Om förståndet. (Valfri utgåva). Stockholm: Thales.
  Bok / Antologi
 • Kant, I. (2002). Prolegomena. (Valfri utgåva). Stockholm: Thales.
  Bok / Antologi
 • Tillkommer litteratur om ca 150 sidor.
  Text
4. Uppsats
 • Hansson, S. (2003). Verktygslära för filosofer. 2 uppl. Stockholm: Thales.
  Bok / Antologi
 • Litteratur om ca 800 sidor väljs i samråd med handledare.
  Text