Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-09-17

Industriell ekonomi - Processer och projektledning (GIE29N)

H38LW (HT21, 50%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Ahlin, A., & Marcusson, L. (2017). Att arbeta med processer (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144117430
    Bok / Antologi
  • Jansson, T., & Ljung, L. (2004). Projektledningsmetodik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144033594
    Bok / Antologi