Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-17

Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad (VÅ2029)

H36N9 (HT20, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Allwood, C. M., & Johnsson, P. (Red.). (2009). Mänskliga möten över gränser : vård och social omsorg i det mångkulturella samhället (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147084678
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Almås, H., Grønseth, R., & Stubberud, D. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad, del 1 (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147094196
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Almås, H., Grønseth, R., & Stubberud, D. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad, del 2 (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147099207
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Välj en av följande. Anderson m.fl. Kirurgiska sjukdomar eller Järhult m.fl. Kirurgiboken.
  Text
 • Andersson, R., Jeppsson, B., & Rydholm, A. (Red.). (2012). Kirurgiska sjukdomar (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056807
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Järhult, J., Offenbartl, K., & Andersson, M. (2019). Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar (6 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147127733
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Björkman, E., & Hagberg, M. (2014). Läkemedelsräkning för sjuksköterskor (5 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144090238
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Björkman, E., & Karlsson, K. (2014). Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144086255
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Björvell, C. (2011). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144040080
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Edberg, A., & Wijk, H. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123165
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Ehnfors, M., Ehrenberg, A., & Thorell-Ekstrand, I. (2013). Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144089287
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123172
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Ekman, I. (Red.). (2014). Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114054
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Ericson, E., Ericson, T., & Kan, B. (2018). Klinisk mikrobiologi : infektioner, immunologi, vårdhygien (5 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106660
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Välj en av följande Ericson m.fl. Medicinska sjukdomar eller Grefberg Medicinboken.
  Text
 • Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, behandling (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070087
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Grefberg, N. (Red.). (2013). Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling (5 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147108121
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Friberg, F., & Öhlén, J. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123189
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Idvall, E. (Red.). (2019). Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad (7 uppl.). Stockholm: Gothia. ISBN: 9789172058576
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Leksell, J., & Lepp, M. (Red.). (2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147128020
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Lilja Andersson, P. (2012). Vården inifrån : när sjuksköterskan blir patient (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127132726
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Läkemedelsindustriföreningen. (2019). FASS. Hämtad från https://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0.
  Myndighetspublikation
 • Nordeng, H., & Spigset, O. (2014). Farmakologi och läkemedelsanvändning (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144090856
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Raadu, G. (Red.). (2019). Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården (50 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112784
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Wiklund Gustin, L. (2019). Vårdvetenskap i klinisk praxis (2 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9789127827752
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Vårdhandboken. Hämtad 2020-06-17 från https://www.vardhandboken.se/.
  Webbsida

Referenslitteratur

 • Alharbi, T. S. J., Carlström, E., Ekman, I., et al. (2014). Experiences of person-centred care - patients’ perceptions: qualitative study. BMC Nursing, 13(1), 1-2. DOI: 10.1186/1472-6955-13-28
  Tidskriftsartikel
 • Dahlberg, K. (2003). Att förstå vårdvetenskap (-). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144027494
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., et al. (2011). Person-Centered Care — Ready for Prime Time. European Journal of Cardiovascular Nursing, 10(4), 248-251. DOI: 10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008
  Tidskriftsartikel
 • Granlund, M., & Pless, M. (Red.). (2011). Handbok i att använda ICF och ICF-CY (1 uppl.). Stockholm: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056371
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi
 • Läkemedelsverket. (u.å.). Läkemedelsboken. Hämtad 2020-06-17 från https://lakemedelsboken.se/.
  Webbsida
 • Moore, L., Britten, N., Lydahl, D., et al. (2016). Barriers and facilitators to the implementation of person-centred care in different healthcare contexts. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(4), 662-673. DOI: 10.1111/scs.12376
  Tidskriftsartikel
 • (u.å.). Vårdverktyget. Provtagningar. Hämtad 2020-06-17 från https://www.vardverktyget.se/.
  Webbsida
 • (2019). Omvårdnadsdiagnoser - definitioner och klassifikation (4 uppl.). Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144125244
  Läsanvisning:Senaste upplagan
  Bok / Antologi