Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-05-06

Examensarbete i omvårdnad (VÅ3111)

H36DR (HT20, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., et al. (2019). Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144129327
  Bok / Antologi
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa
  Läsanvisning:Artikel finns i kursrummet
  Tidskriftsartikel
 • Bring, J., Taube, A., & Wikman, P. (2015). Introduktion till medicinsk statistik (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144104270
  Bok / Antologi
 • Edberg, A. (Red.). (2013). Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144071459
  Bok / Antologi
 • Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
  Läsanvisning:Artikel finns i kursrummet
  Tidskriftsartikel
 • Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112. DOI: 10.1016/j.nedt.2003.10.001
  Läsanvisning:Artikel finns i kursrummet
  Tidskriftsartikel
 • Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (Red.). (2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144118635
  Bok / Antologi
 • Greenhalgh, T. (2012). Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144072715
  Bok / Antologi
 • Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144113289
  Bok / Antologi
 • Krippendorff, K. (2013). Content analysis : an introduction to its methodology (3 uppl.). Thousand Oaks, Calif: SAGE. ISBN: 1412983150
  Bok / Antologi
 • Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). kvalitativa forskningsintervjun (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101675
  Bok / Antologi
 • Polit, D. F., & Beck, C. T. (2016). Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice (10 uppl.). Philadelphia: Wolters Kluwer. ISBN: 9781496300232
  Bok / Antologi
 • Myndighetspublikation
 • Relevanta artiklar inom området.
  Text