Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-16

Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Kandidatexamensarbete (SP2021)

H362C (HT20, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144048262
  Bok / Antologi
 • Bal, M. (2006). Teoría de la narrativa Madrid: Cátedra. ISBN: 9788437605043
  Bok / Antologi
 • Platas Tasende, A. M. (2007). Diccionario de términos literarios Madrid: Espasa Calpe.
  Bok / Antologi
 • Selden, R., & et al. (2001). La teoría literaria contemporánea Barcelona: Ariel. ISBN: 9788434425040
  Bok / Antologi
 • Sullà, E. (2001). Teoría de la novela : antología de textos del siglo XX (2 uppl.). Barcelona: Crítica. ISBN: 84-8432-788-4
  Bok / Antologi
 • Inom ramen för examensarbetet studeras ytterligare relevant vetenskaplig litteratur inom uppsatsens ämnesområde (motsvarande c:a 1000 s.). Litteratur väljs i samråd med handledaren.
  Text

Referenslitteratur

 • Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144013957
  Bok / Antologi
 • Eco, U. (2000). Cómo se hace una tesis Barcelona: Gedisa. ISBN: 8474321379
  Bok / Antologi
 • Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144022888
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467034264
  Bok / Antologi
 • Strömquist, S. (2010). Uppsatshandboken: Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser Uppsala: Hallgren & Fallgren. ISBN: 9789173828529
  Bok / Antologi
 • Sullá, E. (Red.). (2001). Teoría de la Novela. Antología de textos del siglo XX Barcelona: Crítica.
  Bok / Antologi
 • VV. AA.. (2010). Diccionario de americanismos Madrid: Santillana. ISBN: 9788429495508
  Bok / Antologi