Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-07-31

Portugisiska: Fonetik och muntlig språkfärdighet I (PR1022)

H35PT (HT20, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Ackerlind, S. R., & Jones-Kellogg, R. (2011). Portuguese: A Reference Manual Austin: U of Texas P.
  Bok / Antologi
 • Kompendium/Compendium: Introdução à fonética, ortografia e pronúncia do português. (50 s/p).
  Text
 • Tre portugisiskspråkiga filmer /Three Portuguese-speaking films.
  Text

Referenslitteratur

 • Engstrand, O. (2009). Fonetic Light Malmö: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Mateus, M. H. (2002). The Phonology of Portuguese Oxford: University Press.
  Bok / Antologi