Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-25

Japanska: Kandidatexamensarbete (GJP23Y)

H35LE (HT20, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Litteratur relevant för uppsatsen väljs i samråd med handledaren.
    Text