Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-11

Religionsvetenskap III med examensarbete för kandidatexamen (RK2033)

H35EJ (HT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Religion, livsåskådning och identitet: Teori och metod
 • Appelros, E. (2005). Religion och intersektionalitet. Kvinnovetenskaplig tidskrift, (2-3), 69-80. Hämtad från http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2336/2090.
  Övrigt:11 s
  Tidskriftsartikel
 • Bromseth, J., & Darj, F. (Red.). (2010). Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. ISBN: 9789197818650
  Bok / Antologi
 • Bråkenhielm, C. (2009). Verklighetsbilder Nora: Nya Doxa.
  Bok / Antologi
 • Crenshaw, K. (1991). "Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color". Stanford Law Review, (1991:43), 1241-1299.
  Övrigt:59 s.
  Tidskriftsartikel
 • Csapo, E. (2005). Theories of Mythology Malden, MA: Blackwell Publishing.
  Bok / Antologi
 • Englund, T., Ljunggren, C., & Unemar Öst, I. (Red.). (2015). Kontroversiella frågor : om kunskap och politik i samhällsundervisningen Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9789140691392
  Bok / Antologi
 • Englund, T., Ljunggren, C., & Unemar Öst, I. (Red.). (2015). Kontroversiella frågor : om kunskap och politik i samhällsundervisningen (1 uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9789140691392
  Bok / Antologi
 • Englund, T., Ljunggren, C., & Unemar Öst, I. (Red.). (2015). Kontroversiella frågor : om kunskap och politik i samhällsundervisningen (1 uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9789140691392
  Bok / Antologi
 • Hornborg, A. (2005). Ritualer: Teorier och tillämpning Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Hylén, T. (2007). Husayn, the Mediator : a structural analysis of the Karbalāʼ drama according to Abū Jaʻfar Muhammad b. Jarīr al-Tabarī (d. 310/923) Uppsala: Uppsala universitet. ISBN: 978-91-506-1914-0
  Läsanvisning:s 13-20; http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:169597/FULLTEXT01.pdf
  Bok / Antologi
 • Ljunggren, C., Unemar Öst, I., & Englund, T. (Red.). (2015). Kontroversiella frågor : om kunskap och politik i samhällsundervisningen Gleerups Utbildning. ISBN: 9789140691392
  Bok / Antologi
 • Lykke, N. (2005). "Nya perspektiv på intersektionalitet: Problem och möjligheter". Kvinnovetenskaplig tidskrift, (2005:2-3), 7-17. Hämtad från http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2332/2086.
  Övrigt:11 s.
  Tidskriftsartikel
 • McCutcheon, R. T. Myth. I W. Braun, & R. T. McCutcheon (Red.), Guide to the study of religion ( ss. 190-208).
  Övrigt:19 s, finns i Learn
  Kapitel i bok (antologi)
 • Molina, I. (2007). "Intersektionella rumsligheter". Tidskrift för genusvetenskap, (2007:3), 7-21. Hämtad från http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2384/2135.
  Övrigt:15 s.
  Tidskriftsartikel
 • Reyes, de los, P. "Rosengård är min Shatila". I P. Reyes, de los, & S. Gröndahl (Red.), Framtidens feminismer. Intersektionella interventioner i den feministiska debatten ( ss. s. 1). Hägersten: Tankekraft.
  Övrigt:15 s, finns i Learn
  Kapitel i bok (antologi)
 • Schubel, V. J. (1993). Religious performance in contemporary Islam : Shi'i devotional rituals in South Asia Columbia: University of South Carolina Press. ISBN: 0-87249-859-X
  Läsanvisning:s 11-12
  Övrigt:2 s, finns i Learn
  Bok / Antologi
 • Turner, V. Liminality and communitas. I Readings in Ritual Studies ( ss. 511-519).
  Övrigt:9 s, finns i Learn
  Kapitel i bok (antologi)
 • Valkonen, S., & Wallenius-Korkalo, S. (2015). Embodying religious control: an intersectional approach to Sámi women in Laestadianism. Culture and Religion, 16(1), 1-16. DOI: 10.1080/14755610.2015.1023813
  Övrigt:16 s, finns i Learn
  Tidskriftsartikel
 • Young, I. M. (1988). Five faces of oppression. The philosophical forum, (4), 270-290. Hämtad från https://static1.squarespace.com/static/58f36d7c1e5b6cb8c0d88151/t/5b819893aa4a996cc7a040d0/1535220047033/YOUNG+Five+Faces+of+Oppression.pdf.
  Övrigt:20 s
  Tidskriftsartikel
2. Valfri litteraturkurs
 • Bergström, G., & Boréus, K. (Red.). (2018). Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144117928
  Läsanvisning:I urval
  Bok / Antologi
 • Övrig litteratur varierar med val av läskurs och kan väljas i samråd med undervisande lärare.
  Text
3. Examensarbete
 • Litteraturen väljs i samråd med handledare.
  Text