Kurspaket

Statsvetenskap B - Distans

30 högskolepoäng

Start vecka 3, 2023

Fördjupning och grundläggande forskningsarbete
I statsvetenskap B får du fördjupade kunskaper i några av statsvetenskapens kärnområden. Du tränas i grundläggande samhällsvetenskapliga metoder och får möjlighet att planera och formulera en begränsad statsvetenskaplig undersökning.
I den första delkursen ges en introduktion till den offentliga förvaltningens roll och organisation i svenska politiska systemet. Fördjupning sker också i tjänstemannens roll och betydelse i och för demokratin.
I den andra delkursen riktas blicken mot politiskt deltagande, hur deltagandet kommer till uttryck och kan förklaras och hur det påverkar demokratins funktionssätt. Kursen behandlar också grundläggande begrepp och teorier rörande olika former för politiskt deltagande, politiska partier och intresseorganisationer samt politisk kultur. 
I den tredje delkursen introduceras du till samhällsvetenskaplig metod, såväl kvantitativ som kvalitativ. Kursen innehåller också moment där du tränas i att söka källmaterial/data och att kritisk granska forskningsrapporter. Du tränas också i att formulera relevanta och empiriskt gångbara frågeställningar. I den sista delkursen får du praktisk användning av dina metodkunskaper genom att planera, genomföra och försvara ett avgränsat uppsatsarbete i statsvetenskap.

Arbetsformer
Alla delkurser ges på heltid. Undervisning och examinationer är nätbaserade och äger rum på distans. Undervisningen består av inspelade föreläsningar och/eller föreläsningar i realtid samt lärarledda obligatoriska seminarier. Delkurserna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, salstentamen och/eller seminarier.
Varje delkurs har mellan tre till fyra obligatoriska moment vilket innebär stor flexibilitet för dig som student. Vi använder lärplattformen Learn för kursinformation, inlämningar och Zoom för seminarier och föreläsningar.

 

Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Minst 22,5 hp på grundnivå inom statsvetenskap
Anmälningskod:
HDA-V3D78
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
13 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 3, 2023
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 8, 2023
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 13, 2023
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 18, 2023

Start vecka 35, 2023

Fördjupning och grundläggande forskningsarbete
I statsvetenskap B får du fördjupade kunskaper i några av statsvetenskapens kärnområden. Du tränas i grundläggande samhällsvetenskapliga metoder och får möjlighet att planera och formulera en begränsad statsvetenskaplig undersökning.
I den första delkursen ges en introduktion till den offentliga förvaltningens roll och organisation i svenska politiska systemet. Fördjupning sker också i tjänstemannens roll och betydelse i och för demokratin.
I den andra delkursen riktas blicken mot politiskt deltagande, hur deltagandet kommer till uttryck och kan förklaras och hur det påverkar demokratins funktionssätt. Kursen behandlar också grundläggande begrepp och teorier rörande olika former för politiskt deltagande, politiska partier och intresseorganisationer samt politisk kultur. 
I den tredje delkursen introduceras du till samhällsvetenskaplig metod, såväl kvantitativ som kvalitativ. Kursen innehåller också moment där du tränas i att söka källmaterial/data och att kritisk granska forskningsrapporter. Du tränas också i att formulera relevanta och empiriskt gångbara frågeställningar. I den sista delkursen får du praktisk användning av dina metodkunskaper genom att planera, genomföra och försvara ett avgränsat uppsatsarbete i statsvetenskap.

Arbetsformer
Alla delkurser ges på heltid. Undervisning och examinationer är nätbaserade och äger rum på distans. Undervisningen består av inspelade föreläsningar och/eller föreläsningar i realtid samt lärarledda obligatoriska seminarier. Delkurserna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, salstentamen och/eller seminarier.
Varje delkurs har mellan tre till fyra obligatoriska moment vilket innebär stor flexibilitet för dig som student. Vi använder lärplattformen Learn för kursinformation, inlämningar och Zoom för seminarier och föreläsningar.

 

Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Minst 22,5 hp på grundnivå inom statsvetenskap
Anmälningskod:
HDA-H3F3Q
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
11 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 35, 2023
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 40, 2023
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 45, 2023
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 50, 2023