Kurspaket

Tyska II, 50%

30 högskolepoäng

Start vecka 35, 2021

Du behöver ha läst Tyska 1 30hp för att bli behörig att läsa Tyska 2

Inom kursen finns det obligatoriska online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider. (Det finns inga fysiska sammankomster.) Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut veckovis.

Kurspaket Tyska II innehåller följande delkurser:

Termin 1:
Skriftlig språkfärdighet II 7,5 hp,
Tysk språk- och kulturhistoria med akademiskt skrivande 7,5 hp.
(Kurserna läses parallellt under termin 1)

Termin 2:
Tyskspråkig litteratur med litteraturhistoria 7,5 hp,
Muntlig språkfärdighet med kultur II 7,5 hp,
(Kurserna läses parallellt under termin 2)

Du hittar mer information om kurserna i kursrummen i Learn. Logga in som gäst och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart.
Länken till kursrummen och litteraturlistan mm hittar du om du klickar på länkarna längst ner
Vid frågor kontakta Maren Eckart mec@du.se

Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska
Behörighetskrav:
  • Modern tyskspråkig litteratur 7,5 hp G1
  • Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I 7,5 hp G1
  • Tysk grammatik med textkommentar 7,5 hp G1
  • eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H38FZ
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet

Start vecka 3, 2022

Du behöver ha läst Tyska 1 30hp för att bli behörig att läsa Tyska 2

Inom kursen finns det obligatoriska online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider. (Det finns inga fysiska sammankomster.) Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut veckovis.

Kurspaket Tyska II innehåller följande delkurser:

Termin 1:
Skriftlig språkfärdighet II 7,5 hp,
Tysk språk- och kulturhistoria med akademiskt skrivande 7,5 hp.
(Kurserna läses parallellt under termin 1)

Termin 2:
Tyskspråkig litteratur med litteraturhistoria 7,5 hp,
Muntlig språkfärdighet med kultur II 7,5 hp,
(Kurserna läses parallellt under termin 2)

Du hittar mer information om kurserna i kursrummen i Learn. Logga in som gäst och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart.
Länken till kursrummen och litteraturlistan mm hittar du om du klickar på länkarna längst ner
Vid frågor kontakta Maren Eckart mec@du.se

Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska
Behörighetskrav:
  • Tyska I 30 hp
Anmälningskod:
HDA-V3BE2
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan